Sympozium klinické biochemie
FONS 2016
se bude konat ve dnech 11. – 13. 9. 2016 v Pardubicích

Témata Sympozia FONS 2016

Racionální diagnostika kardiovaskulárních chorob
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
soska@fnusa.cz

Analýza xenobiotik v klinických laboratořích
doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
beranek@lfhk.cuni.cz

Informatika ve prospěch pacienta
Ing. Zdeněk Jirsa
jirsa@stapro.cz

Formy vzdělávání v klinické biochemii
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
rajdl@fnplzen.cz

Racionální diagnostika abdominálních onemocnění
MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
malina@nemopisek.cz

Standardizace vyšetření
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
friedecky@sekk.cz

Racionální diagnostika chorob ledvin
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
racek@fnplzen.cz

SEKK: Kritické informace z kontrolních cyklů
Ing. Marek Budina
budina@sekk.cz

Kazuistiky a nálezy při vyšetření močového sedimentu
RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
benovska.miroslava@fnbrno.cz

Pořadatel:
STAPRO s. r. o.
Česká společnost klinické biochemie
Organizační výbor:
Jan Adamec
Ing. Michaela Sádovská
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Odborný garant akce:
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie
LF UK a FN Plzeň
Vědecký výbor sympozia:
RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Ing. Marek Budina
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
Ing. Zdeněk Jirsa
MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Hlavní partner sympozia:

Záštita sympozia:
Sympozium FONS 2014 je pořádáno
pod záštitou primátora města Pardubice
a rektora Univerzity Pardubice.
© STAPRO s. r. o. All Rights Reserved.
Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice, IČ:13583531, DIČ: CZ13583531, Telefon: 467 003 111, Email: stapro@stapro.cz, www.stapro.cz